Vinterlagring av stjernevognen

Vinterlagring av stjernevognen

Publisert av Sverre Monsen den 30.10.18. Oppdatert 31.10.18.

Å la stjernevognen stå utendørs med en presenning over seg må være en absolutt siste utvei. En tørr og luftig garasje er absolutt å foretrekke. Sjekk før du leier en plass om det er alarm, om de har vært plaget av mus tidligere, om det er et krav at hovedstrømbryter er montert og om taket måkes gjennom vinteren, eller om det i det hele tatt tåler en snørik vinter. Har lokalet gjennomlufting i forhod til kondens? Uansett finnes det gode luftavfuktere som er meget effektive om fuktighet er en utfordring. Har en selv i min egen garasje som drar ut relativt store mengder vann i døgnet. 

Batteri: Sjekk at vannet står over cellene. Etterfyll om nødvendig med destilert vann. Billig på biltema eller på en bensinstasjon. Neppe mange kvaliteter på slikt vann tror jeg.

Ta helst batteriet ut av vognen og sett det inne i romtemperatur helst tilkoblet en inteligent vedlikehodslader. Lar du batteriet stå i vognen så koble det gjerne fra for å forebygge både brann og unødvendig strømtap. Vedlikeholdslader bør tilkobles. Sjekk før du eventuelt kjøper deg en intelligent vedlikeholdslader at spesifikasjonene står i forhold til batteriets Ah. 

Kjølevæske: Når sjekket du kjælevæskens frysepunkt sist? Vi har vel alle en tilbøyelighet til å etterfylle vann innimellom med det resultat at kjølevæsken over tid kan bli i tynneste laget. En ny radiator eller blokk for den saks skyld kan være kostbar. Vognens frostplugger skal man vel neppe stole på at spretter ut, for innvendig kan de være som støpt fast, eller?

Dekk/fjører: Ideelt sett bør vel vognen stå på bukker for å forebygge eventuelle skader på dekk og fjører. Dette har aldri jeg gjort, men skal man være helt sikkert er det ikke så dumt. En god anbefaling for å unngå urunde dekk er å fylle i litt ekstra med luft, dette gjelder spesiellt diagonaldekk.

Motorolje: Hvis man skifter olje en gang i året så er det smart å gjøre på høsten før vinterlagring. Får gammel olje overvintre vil avfallsstoffer kunne bli igjen i motoren til tross for oljeskift på våren. 

Vinduer/bagasjerom: Det kan være lurt å åpne vinduene på gløtt for å forebygge kondens og fuktighet inni vognen. Man kan også legge fuktabsorberende materiale, finnes f eks i medisinbokser eller i esker til nyinnkjøpte elektroniske produkter osv. Lurt å samle på slikt gjennom året for å f eks legge dette i vognens hanskerom, bagasjerom eller andre risikoutsatte områder i vognen.  

Forebygge oljelekkasjer: Alle andres vogner legger igjen oljeflekker, men ikke min tenker vi vel alle. I selverkjennelsens navn bør vi ha et øye for at også min og din vogn lekker litt. Derfor er det smart å legge oljeabsorberende matter under vognen, og om du ikke har dette så ihvertfall en pappplate eller liknende.

Mus: Støvsug vognen nøye og fjern alt som kan gi en lukt som for mus kan oppfattes som lukten av mat. Mus angriper ofte vognens polstring og elektriske system. Det er både irriterende og både kostbart og tidskrevende å utbedre. Sett ut både musegift og musefeller. Når du sjekker vognen gjennom vinteren så se etter museavføring. Selvfølgelig også sjekk fellene.

Denne listen er sikkert langt fra komplett og uttømmende, så ike vær redd for å dele dine egne erfaringer og råd med oss andre.