Foreløpig rapport fra Rjukan ulykken

Foreløpig rapport fra Rjukan ulykken

Publisert av Vidar Ingebretsen den 27.11.18.

Bildet er for illustrasjon og er ikke fra ulykkesbilen

 

Her er den komplette foreløpige rapporten:

Undersøkelse av utforkjøringsulykke med veteranbil på Fv 651 ved Rjukan

Beskrivelse

SHT undersøker ulykken hvor en Cadillac Coupe de Ville 1959 modell, kjørte utfor veien og inn i en fjellvegg på vei nedover fra Gaustablikk mot Rjukan den 2. september 2018. Sjåføren og de fire passasjerene omkom i ulykken.

Bilen var en 59 år gammel veteranbil uten setebelter. Bilen var på vei nedover fra Gaustablikk mot Rjukan da ulykken skjedde. Strekningen før svingen hadde 9 % fall, og svingen var den siste "hårnålsvingen" som vendte 180 grader på veien ned mot Rjukan. Bilen kjørte rett frem i svingen, og kolliderte med en fjellvegg til høyre for kurvens ytterkant. Kollisjonen var kraftig og fronten på bilen ble presset sammen i sammenstøtet med fjellveggen.

SHT har innhentet faktainformasjon fra stedet og andre hold. Teknisk undersøkelse av kjøretøyets tilstand er igangsatt, og i det er påvist feil på bremsene. På bakgrunn av hendelsesforløpet er dette sentralt i undersøkelsen, men videre undersøkelser av bremsene er nødvendig for å vurdere betydningen av dette. Det vil også bli innhentet andre relevante opplysninger som kan bidra til å forstå og forklare ulykken. Sikkerhetsundersøkelsens mål er å klarlegge hendelsesforløpet og å kunne forklare hvorfor dette skjedde.

Oppdatering 27. november 2018

Havarikommisjonen publiserte like etter ulykken at det var funnet feil på bremsene og at videre tekniske undersøkelser ville være sentralt for å forklare ulykken. SHT har nå gjort nærmere undersøkelse av ulike bremsekomponenter og kan informere om følgende:

• Det var slitte bremsebånd på to av hjulene og stor klaring mellom trommel og bremsebånd. 
• Bremsevæsken er analysert og det er målt for lavt kokepunkt og høyt vanninnhold i denne.

Tilstanden på de nevnte komponentene tilfredsstilte ikke forskriftskravene. Slitasjen ville vært avdekket ved periodisk kontroll dersom det hadde vært krav om dette, mens testing av bremsevæske ikke inngår i denne.

De eldste veteranbilene er ikke underlagt krav om periodisk kontroll og det er viktig at denne informasjonen når fram til eiere av tilsvarende kjøretøy slik at de har mulighet til å følge opp og ivareta sikkerheten ved egne kjøretøy i påvente av endelig rapport.

SHT understreker at bremsefeilene alene ikke forklarer ulykken, men må sees i sammenheng med flere andre faktorer. Videre undersøkelser av alle relevante forhold pågår, og det vil være fokus på at undersøkelsen skal bidra til å forebygge nye ulykker med tilsvarende biler.

Endelig rapport vil bli publisert på våre nettsider når den er klar