Brann i det elektriske anlegget.

Brann i det elektriske anlegget.

Publisert av Vidar Ingebretsen den 10.11.18. Oppdatert 18.11.18.

Det kan vel ikke ta fyr tenker du for det er jo sikret med sikringer som ryker dersom det skulle bli en kortslutning eller overbelastning. Og for de ledningene i bilen som henger etter sikring er nok det tilfelle, men det er faktisk masse kabler og ledninger i bilen som ikke har noen sikring og her er det batteriets kapasitet som er begrensningen.  Dette gjør dette til meget brannfarlig så kanskje en ekstra kontroll på dette kun vært en nyttig syssel i vinter.

Et vanlig start batteri har flere hundre Ampere i start kapasitet. Hvis et batteri har en startkapasitet på 500A vil dette ved 12V bli en effekt på 6000W. Oppstår det da en kortslutning i en kabel så sier det seg selv at her tar det fort fyr. 

Ved studering av el anlegget på mange biler finner en at det er faktisk mange kabler som ikke er sikret. Hvorfor det er konstruert slik har jeg ikke noe svar på men det som er gjenganger er at sikringer sitter er montert rett før forbrukere som lys, horn, vifter og lignende.  Kabler som har med ladning, strøm til motor og starter er ikke sikret.  Alle brytere som lysbryter, vindusvisker er også montert før sikringene.

Typisk gamle ledninger rundt spenningsregulator. Dette fungerte men er meget brannfarlig

 

Etter renovering. Skiftet kabler. Tøyisolerte for tidsriktig utseende men 

er moderne med gummiisolasjon under 

La oss begynne med den kabelen som er tykkest og som går fra + polen på batteriet til starter. Fra samme koblingspunkt på starteren går det vanligvis to kabler til på 6-10 kvadrat.  En går til spennings regulator mens den andre går til tenningslås og sikrings boks. Disse 3 kablene er de mest kritiske. Hvordan er det med isolasjonen på disse. Ligger de trygt slik at de ikke gnisser noen steder slik at isolasjonen skades, går de gjennom noen gjennomføringer, hvordan er tilstanden på disse. Begynner det brenne som følge av feil her så kan du bare reddes av hovedstrømbryter eller å koble fra batteriet. Her kan det også begynne å brenne selv om bilen er parkert dersom du ikke har en hovedstrømsbryter som er slått av.

Fra tenningslås så går det strøm til + på coil uten sikring på mange biler. Denne ledningen går gjennom motorrommet med mye varme osv. så en ekstra sjekk på denne er viktig. En annen brannfare er også ekstra støydempingskondensatorer på dynamo, coil og spenningsregulator. Slike kondensatorer ble ofte ettermontert på biler som har radio for å unngå støy i radioen. Når disse blir gamle kan de kortslutte selv om de ser helt fine ut. Når de da befinner seg på den delen av ledningsnettet som ikke har sikringer så er dette full fyr iløpet av sekunder.  Derfor er det viktig å bytte ut disse eller fjerne dem. Ofte hadde disse bare en misjon på langbølge eller mellombølge og det er det jo ingen som hører på lenger.

Mellom dynamo og spenningsregulator går det også kabler uten sikring.

Det er også vanlig at kabel inn til lysbryter og til dim bryter enten den er på gulvet eller på rattet er usikret.

Så en ekstra sjekk på dette i vinter anbefales og en hovedstrøms bryter er både en god sikring mot brann og tyveri