17. maitog med veteranbiler

17. maitog med veteranbiler

Publisert av Vidar Ingebretsen den 27.04.20. Oppdatert 15.05.20.

Vi håper på stor deltagelse og legger opp til en flott løype i den vakre bygda vår, hvor vi cruiser rundt i rolig tempo. Deltagere kan selv velge om de vil være med hele turen eller deler av den.

Vi håper også selvfølgelig at mange vil stille opp langs løypa i trygg koronaavstand, og ønske oss velkommen med norske flagg og hurrarop. Vi håper dette blir et flott innslag på dagen med mange flotte kjøretøyer av forskjellige årganger og fabrikater. Mange av dem kommer nok også til å være ekstra pyntet i anledning dagen. Så dette burde blir en severdighet og et hyggelig innslag på nasjonaldagen i store deler av bygda.

På 17. mai regner vi med at det ikke bare blir Folkevogner, men også mange andre flotte kjøretøyer.

 

Vi håper selvfølgelig på publikum rundt løypa !

 

Kjøreplan:

Oppmøte på Ikea Slependen fra 09:30 med start kl 10:30.   Her får alle deltagerne et ark med kjøreplan og litt instrukser om hvordan vi skal overholde trafikkregler og smitteregler. Anbefaler biler før 1960 om å møte tidlig. 

10:30     Start fra Ikea. Ta til venstre bortover Nesbruveien forbi Holmen Kirke til veien deler seg. Her tar vi  til venstre bortover Fekjan. Vi passerer Bellevue og tar første vei opp til høyre, Holmquistveien og første til venstre igjen forbi Nesbru bo og omsorgssenter. (Gangvei kjør pent ) Deretter tar vi til venstre ned Dalslia og  så til høyre videre bortover Fekjan.  Ved Holmen holder vi til høyre i rundkjøringen mot E18. Vi kjører under E18 og i rundkjøringen like etterpå tar vi til venstre mot Hvalstad. Vi kjører opp Kirkeveien forbi Solgården og Asker kirke og ankommer Asker Sentrum 10:45

10:45  Når vi kommer til Asker Sentrum holder vi til høyre i første rundkjøring, etter 100 meter svinger vi til høyre mot Sem og Solli (Semsveien) og svinger med en gang til venstre og kjører opp Gamle Drammensvei. Opp ånnerudbakken helt til veien deler seg ved Drengsrud skole. Da tar vi til høyre og fortsetter forbi Jansrud og golfbanen og tar til venstre inn Liahagen over motorveien til veien deler seg. Da tar vi til høyre og kjører Drammensveien 50 meter før vi tar til venstre inn på  Dikemarkveien i retning Dikemark. Her bare følger vi veien rett frem i flere kilometer over Dikemark forbi Solberg skole og Heggedalsveien til Heggedal stasjon hvor vi er 11.05

11.05     Heggedal stasjon, vi tar rett frem i rundkjøringen i retning Hallenskog og følger Underlandsveien til Hallenskog, krysser toglinja, og videre Mølleveien til den treffer Spikkestadveien. Her tar vi til høyre og kjører ned til Røyken sentrum. I Røyken sentrum er det et stort skilt med Røyken Senter Parkering. Her tar vi til vestre og holder mot høyre i retning Bråset bo-  og behandlingsenter. Når vi kommer til Bråset så følg skitet mot legevakt til høyre for hovedinngangen og følg veien rundt bygget.  Her kan vi gjerne tute litt og vinke til beboerne. Når du har kommet rundt så ta til høyre bortover Bråsetveien.Vi regner med å ankomme Bråset kl 11:20

11:25     Etter Bråset  kjører vi rett frem i første rundkjøring mot Auvi og Avinor. Deretter krysser vi over E134 og tar rett frem i neste rundkjøring i retning Hyggen. Vi følger Hyggenveien rett ned til veien deler seg ved Drammensfjorden. Ved fjorden svinger vi til venstre og følger Grimsrudveien mot Klokkarstua. Vi passerer Gjerdal kl 11:35 og ankommer Klokkarstua kl 11:50

11:50    På Klokkarstua tar vi til venstre i rundkjøringen inn på Åsheimveien  i retning Sætre. I første Rundkjøring ved E23 så holder vi rett frem ned Sætrebakken i retning Sætre. Ved Sætre Nærsenter tar vi til venstre i rundkjøringen inn på Nordre Sætrevei i retning Røyken Vi passerer Sætre kl 12:00 Nordre Sætre vei skifter navn til Hurumveien og vi kjører gjennom Åros og i første runkjøring holder vi rett frem i retning Røyken. Når Hurumveien deler seg i Midtbygda så tar vi til høyre inn på Slemmestadveien i retning Slemmestad.  Vi passerer Midtbygda og  Kornmagasinet kl 12:10 og følger Slemmestadveien til Grodalen hvor vi tar av til venstre mot Asker og Heggedal. Vi følger Røykenveien mot Heggedal hvor vi passerer kl 12:20. med kurs for Gullhella Bo og behandlingsenter.  Her regner vi med å passere på Røykenveien  kl 12:25.   Husk å vinke til beboerne.

12:30     I Rundkjøringen ved Bondi kjører vi rett frem i retning Asker og kjører opp bakken og tar av til høyre inn til Risenga Bo og behandlingsenter. Kjør inn mot hovedinngangen og gjør en U sving i rundkjøringen og kjør ut igjen på Røykenveien i retning Asker. I første lyskryss ved Brannstasjonen svinger vi til høyre inn i Bleikerveien, forbi Askerhallen videre ned Langenga til Shell på Vettre. Her tar vi venstre bortover Slemmesatdveien forbi Hvalstrand til Holmen hvor toget går i oppløsning.

Så håper vi dere har hatt en flott tur og deler dette på Facebook med bilder og opplevelser fra turen.

 

Praktisk info:

Arrangementet gjennomføres som et initiativ til en annerledes 17.mai feiring i en annerledes tid. Planleggingen er gjennomført i samarbeid med Asker kommune og Politiet. Det presiseres alikevel at hver enkelt sjåfør selv står ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende trafikkregler og øvrig vise aktsomhet under kortesjen. Alle har også et personlig ansvar for å bidra til å følge de gjeldende smittevernreglene.

Smittevernregler

Ved ankomst på Ikea ber vi om at dere blir sittende i bilene til avmarsj.  Kjørerute og info deles inn bilruten deres ved ankomst.

Generelle kjøreregler:

Hver enkelt sjåfør er ansvarlig for å følge trafikkreglene og vi er spesielt oppmerksomme på utrykningskjøretøyer, og slipper dem frem.

Forbi Nesbru bo og omsorsenter kjører vi på gangvei. Dette har vi tillatelse til, men vis ekstra varsomhet.

Ved Bråset legevakt må alle også passe på å slippe inn biler som skal til legevakta. Er du i tvil så slipp den frem.

Pass også på å følge på bilen foran, en liten luke er enkelt for deg å ta igjen, men denne forplanter seg bakover og blir større for hver bil, og gjør at det blir vanskelig for de bakerste å følge på. Derfor forsøker vi alle å holde jevn rolig fart og følge på bilen foran.  Husk blinklys eller retningspiler det gjør det enklere for bilen bak, og skaper bedre flyt.

 

GOD TUR!