Fordeleren mekanisk eller elektronisk.

Fordeleren mekanisk eller elektronisk.

Publisert av Vidar Ingebretsen den 23.12.19. Oppdatert 29.12.19.

En fordeler sørger for at motoren har riktig tenningspunkt. Når vi gikk på skolen lærte vi prinsippet på 4-takts motoren som sa at når kompresjonstakten hadde sendt stempelet helt opp så antente pluggen en gnist og vi gikk da over til eksplosjonstakt med stempelet på vei ned. Dette er en grei måte å forklare prinsippet på, men det er ikke helt slik i praksis. Problemet er at fra gnisten kommer til bensinen eksploderer så går det en viss tid. Denne tiden er avhengig av kompresjonen på motoren og en rekke andre forhold. Derfor ønsker vi at gnisten kommer en viss tid før stempelet er på topp slik at eksplosjonen skjer akkurat når stempelet er noen grader over toppunktet, på den måten får vi maksimal ytelse. Denne tiden kaller vi fortenning og måles i grader i forhold til 0 punktet på motoren.

0 punktet på motoren er alltid når sylinder 1 er på topp mellom kompresjonstakt og eksplosjonstakt. så derfor forholder vi oss til sylinder 1 ved tenningsjustering.

En fordeler har gjerne to typer for fortenningsjusteringer, sentrifugalregulering og vakum regulering.  Sentrifugalreguleringen sørger for at motoren får forskjellig fortenning ved varierende turtall. Dette fordi tiden fra gnisten kommer til eksplosjon er relativt konstant.  Ved økende turtall så øker stempelhastigheten og med konstant tid så må fortenningen øke . Siden dette måles i grader i forhold til 0 punktet så øker fortenningen ved økende turtall. Derfor er det ikke uvanlig å se en fortenning som varierer mellom 5 og 30 grader avhengig av turtall.  En original fordeler ordner dette mekanisk med lodd og fjærer nede i selve fordeleren. Dette krever at mekanikken for dette er smurt og at det ikke for slitt slik at det er slark i fordeler aksel osv.  Har du tenningslampe og turtallsmåler kan du enkelt kontrollere selv om dette fungerer. Skaff deg tenningskurven for den typen fordeler du har. Dette er gjerne en graf eller tabell som viser fortenningen ved forskjellige turtall. Juster tenning korrekt først og kontroller at fortenning stemmer med fortenningskurven ved forskjellige turtall. Stemmer ikke denne må fordeler overhales eller byttes.

Vakuumregulatorens oppgave er å regulere tenningstidspunktet avhengig av fyllingsgraden.

Den sitter festet utenpå fordeleren  og består av et hus, en membran, en returfjær og et forstillerstag. Undertrykket kommer fra  manifolden ved gasspjeldet.

Undertrykket vrir fordeleren  mot tidlig eller senere tenning.  I spesifikasjonene til fordeleren er det oppgitt et antall grader den endrer tenningstidspunkt i forhold til vakum. Dette kan også testes enkelt med en sprøyte (50ml)  og en vakummåler.  Koble vakum slangen fra motoren og bruk sprøyten til å lage vakumet. Sjekk med tenningslampe at tenningen endrer seg i forhold til vakummåleren.  

 

En mekanisk fordeler med stifter fungerer helt topp når alt er i orden og en justerer og skifter stift med jevne mellomrom. Mange ønsker å løse dette elektronisk for å slippe denne justeringen og å sikre at tenning alltid er optimalt justert. Her finnes det flere muligheter på markedet og jeg skal forklare forskjellen på de to vanligste.

 

Pertronix har vært markedsført i en årrekke som elektronisk tenning se www.pertronix.com  og er nok veldig vanlig å betegne som elektronisk tenning. Men dette er bare en delvis elektronisk tenning da det de markedsfører som elektronisk tenning kun erstatter stiften. Dette er en fin løsning hvis fordeleren er i orden mekanisk, og en bare ønsker å slippe å justere tenning og stifter hvert år.  Dette er også det som ser mest originalt ut. Eneste synlige på ombyggingen er at du har en ekstra ledning mellom coil og fordeler.

 

Er fordeleren slitt og egentlig trenger en overhaling så kan en god løsning være fordeler fra 123.ignition.  Se www.123ignition.nl   Dette er komplette fordelere som leveres til en rekke bilmodeller, også til de fleste av våre Mercedes-Benz modeller.  Her erstatter du hele fordeleren med en ny, som elektronisk sørger for riktig tenningskurve og vakum kurve.  Dette er nok den beste og enkleste løsningen på markedet for å sørge for at bilen alltid har korrekt tenning. Den samme fordeleren passer normalt til flere motorer og tenningskurve settes enkelt med å dreie en bryter til den posisjonen som er korrekt for din motor. Når dette er gjort og så er det bare å sette den på plass og justere tenningen for en siste gang.

Mange er sikkert skeptisk til å bygge om det originale og tenker hva hvis dette svikter lang med veien. De som kjører med Pertronix har vanligvis med seg de gamle stiftene og kondensatoren i bilen og det å bygge tilbake kan enkelt gjøres langs med veien. For 123.ignition er det bare å ha med den gamle fordeleren og skulle noe skje så bytter en bare tilbake. Men jeg har ennå til overs å høre om at noen har hatt problemer med noen av disse produktene. Begge er av meget god kvalitet og kan anbefales.

Selv har jeg kjørt i flere år med 123.ignition i min 300 Adenauer og er meget fornøyd.