En liten rapport fra LMK sitt Landsmøte

En liten rapport fra LMK sitt Landsmøte

Publisert av Vidar Ingebretsen den 22.09.21.

Foto: Tormod Magelssen, Norsk Motorveteran
Fra venstre ser vi Jarle Rønjom, Jørgen Bogen, Torbjørn Evanger (leder), Geir Iversen og Anne Berit Pedersen

 

Årets landsmøte ble gjennomført på rekordtid og var ferdig før Lunsj. Det har aldri skjedd før. Dette er det flere årsaker til, en av dem er at strategi nå ikke diskuteres på landsmøtet, men på strategikonferansene. En annen årsak er at alt bråket med Water-Circles er nå over og avtalen med IF fungerer meget godt. Dette har sikret gode tall og LMK har nå drøye 5 millioner på bok, noe som vil gi et godt handlingsrom for deres videre arbeid med å påvirke myndigheter.

I år ble det endelig plass til yngre medlemmer i LMK sitt styre.  Dette var på høy tid etter det særdeles beklagelige valget i 2019 hvor Jørgen Bogen var foreslått av valgkomiteen. Dette endte opp med at sittende styremedlem Øyvind Wiksås mente han var motivert for to nye år og ville ble sittende. Da støttet landsmøtet Wiksås, og sa nei til et yngre medlem inn i styret.  Dette syntes jeg var meget beklagelig, og jeg var skuffet over alle gamle gubber som trosset valgkomiteen og  ikke gav ungdommen en mulighet. Til historien så må det også nevnes at Øyvind Wiksås trakk seg fra styret samme år av personlige årsaker, så styret har vært en person for lite de to siste årene.

Heldigvis så gir ikke valgkomiteen seg så lett, og deres leder Carl A. Harbitz-Rasmussen kunne i år presentere et forslag med tre nye ansikter hvorav to av dem er meget unge. I år ble dette godt mottatt, og de ble klappet inn. Dermed er  Jørgen Bogen historisk med sine 22 år det yngste styremedlemmet i LMK noensinne. Han er VW  entusiast med to bobler.  En ung kvinne er også med, Anne Berit Pedersen fra Haugaland veteranvognklubb. Hun er Volvo Amazon tilhenger, og har sin egen herregårdsvogn.

Vi ønsker styret lykke til med deres arbeidsoppgaver.