LMK sin kjøretøyhistoriske konferanse 2024

LMK sin kjøretøyhistoriske konferanse 2024

Stedet for konferansen var Håndverkeren mitt i Oslo sentrum. Et klokt valg som gjorde det lett for alle å komme dit kollektivt. For anledningen hadde de også leid inn Petter Schjerven som konferansier som dro oss gjennom det hele på en morsom og trygg måte.

Først ut var Vegdirektør Ingrid Dahl. Hun forklarte mye om digitalisering av kjøretøyregistre som nå skal være gjennomført. For oss veteranbileiere så har dette stor betydning for at det forhåpentligvis blir lettere å finne dokumentasjon, hvis dette mangler på ditt kjøretøy. Hun snakket også om godkjenninger av kjøretøy og at i mange tilfeller så ønsker kontrollørene mer samarbeid med klubber for å gjøre jobben riktig. Men vi må huske at sikkerhet står meget høyt hos dem slik at våre kjøretøy må fylle den aktuelle forskriften for å kunne bil godkjent. Vi håper at disse grepene vegvesenet tar her vil bli til glede for vår hobby fremover.

 

LMK snakker mye om at våre biler er rullende kultur og derfor hadde de invitert Direktør i kulturminnefondet Simen Bjørgen. Simen ga oss en god innføring over hva kulturminnefondet jobber med. Det er ikke bar stabbur og gamle fjøs som er kulturminner men de startet også i 2021 en forsøksordning med rullende og bevegelige kulturminner. Og for oss er dette meget aktuelt. For å søke her om støtte til restaurering eller reparasjoner av ditt kjøretøy så må det fylle visse kriterier. Det kan være:

  • Del av et kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
  • Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse
  • Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie
  • Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

Det ble anbefalt å ikke søke om midler til restaurering av hele bilen, men heller søke flere ganger til deler av en restaurering. Det har bla. Storfjorden Automobilklubb gjort og fått innvilget 4 søknader til restaurering av en Volvo ambulanse med lang lokal historikk. Privat personer kan også søke her og skjema ligger lett tilgjengelig på nett. 

Drivstoff debatten med innføring av E10 er stadig like aktuell, og LMK hadde invitert direktør Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge til å forklare hva de arbeidet med og hvordan de måtte forholde seg til regjeringens klima mål. Som bransjeorganisasjon er det lite de kan gjøre med klimamålene, og de kan heller ikke pålegge deres medlemmer å selge etanolfri bensin. Men noen lyspunkter er det. Flere har innsett problemet med E10 og i sommer så kunne Kristin opplyse om at andelen 98 oktan hadde økt fra 2 til 5% av det totale bensinsalget. Dette gjør der mer interessant for stasjonene og tilby denne kvaliteten. Jo høyere vi får denne andelen, jo sikrere er vi på at denne bensinen også vil være tilgjengelig i fremtiden.

Foredraget til Drivkraft Norge ble fulgt opp av LMK sin generalsekretær Stein Kristian Husby som forklarte mer om hvordan dette skader våre kjøretøy. Kjente problemer her er kondens som fører til korrosjon i tanker og drivstoff system. Den ødelegger drivstoffslanger og pakninger som øker faren for brann. Oppløste partikler fra etanolen slipper gjennom bensinfilteret og blander seg lettere med oljen, noe som igjen kan føre til skade på lagere osv.  Stein Kristian nevnte også at bevisstgjøringen som klubber og LMK har drevet med førte til at 98 oktan salget var oppe i nesten 8% i september. En økning fra 5% i sommer. Min personlige mening om den andelen i september er at dette er alle de som fremdeles tar risikoen med å fylle etanolbensin om sommeren fyller opp tanken med 98 oktan ved vinterlagring.  Så vi som medlemmer og klubber må fremdeles fortsette å advare om faren ved etanolholdig bensin.

Neste tema for konferansen var sommerens hete tema EU sitt End of life direktiv som kan gjøre det umulig å selge biler og deler over landegrensene. For å sette oss inn i denne problemstillingen fikk vi høre Jan Tägt fra Motorhistoriska Riksforbundet. LMK sin søsterorganisasjon i Sverige. Jan fortalte oss at dette hadde han jobbet masse med allerede siden 2011. LMK og MHRF er medlemmer av den internasjonale foreningen FIVA som organiserer motorhistoriske forbund fra 75 land. Til sammen representerer FIVA 1,5 millioner medlemmer og de jobber mot EU i slike saker, og taler vår sak. En god innføring fra Jan Tägt som gjør meg trygg på at den mest fornuftige veien vi kan bli hørt på i EU er gjennom FIVA.

 

Avslutningsvis fikk vi et innblikk i hva opplysningskontoret for veitrafikken gjør for oss og vi fikk en reise i OFV sine statistikker.  Videre oppsummerte LMK  om hvordan LMK har endret seg gra å være en organisasjon for hobbykjøretøy til å bli en akseptert organisasjon for kultur. Dette åpner nye muligheter og gir oss mye bedre aksept for det vi holder på med. LMK sitt tette samarbeid med kulturvernforbundet ,kulturminnefondet og riksantikvaren her hjemme, samtidig som FIVA har knyttet bånd til Unesco gjør at vi i dag er betydelige bidragsytere i frivillig kulturarbeid og at dette er med på å sikre vår hobby inn i fremtiden.